Mezei őrszolgálatot ellátó személyek jogállása

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény rendelkezései alapján a mezőőr rendészeti feladatokat ellátó személynek minősül. A mezőőrt a törvény szerinti intézkedési és kényszerítőeszköz-használati jogosultság illeti meg.

A mezei őrszolgálatot ellátó személyek feladatkörükben eljárva a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459.§ (1) bekezdés 11. pontja alapján hivatalos személyek.

A Debreceni Közterület Felügyeletnél szolgálatot ellátó mezei őrszolgálatot ellátó személyek közalkalmazottak.