Mezei őrszolgálatot ellátó személyek jogai és kötelezettségei

A mezei őrszolgálatot ellátó személy a feladat és hatáskörében intézkedése során jogosult, illetve köteles:

 • szolgálati tevékenysége során működési területét köteles rendszeresen ellenőrizni,
 • felvilágosítást adni, illetve kérni,
 • a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírságot kiszabni,
 • feljelentést tenni valamint eljárást kezdeményezni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél,
 • jogszabályban meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni,
 • az általa védett vagyon őrzése során az érintett épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személy belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja,
 • jogszabályban meghatározott feladatával összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személyt, ha nem igazolja személyazonosságát valamint a dolog kiadását megtagadó személyt jogosult visszatartani,
 • azt a dolgot, amely lefoglalható, bizonyítékként felhasználható valamint a támadásra vagy az önveszély okozására alkalmas tárgyat a rendőrségnek, a jogosultnak, vagy az eljáró hatóságnak történő átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti,
 • a jogszabályban meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt valamint azon szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírság kiszabására jogosult annak elkövetésével gyanúsítható személyt igazoltathatja,
 • jogellenes cselekmény valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására jogosult valamint olyan dolog elvétele érdekében, amely lefoglalható, bizonyítékként felhasználható, támadásra, vagy önveszély okozására alkalmas, a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát átvizsgálhatja,
 • jogellenes cselekmény valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására jogosult a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy csomagját és az elkövetéshez használt járművet átvizsgálhatja,
 • illetékességi területén átvizsgálás céljából a járművet megállíthatja, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen szerzett dolog így fellelhető,
 • jogosult a tetten ért személyt bűncselekmény vagy azon szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírságot szabhat ki az eljárás lefolytatása érdekében előállítani.